Javni mamac

Da li znate koji procenat biračkog tela (odraslih ljudi) u Rusiji smatra da se Sunce okreće oko Zemlje? 32%.