EU nas sapliće

Rumunija ostaje u čekaonici šengenske zone iz razloga koji nemaju veze sa uslovima pridruživanja.