Utorak

Frustrirajuće je kada si silan u svojoj avliji, a nemoćan pred komšijom koga bi najradije zadavio.

Gladni križ

Novosti – „Budemo li dosljedni, našu će Crkvu napor da se predstavi siromašnom odvesti na prosjački štap.“

Utorak

Radio emisija 05.04.2013, govore: Vesna Pešić i Mirko Đorđević.

Briselska bajka

Saznali smo da je Vučić sklon da viče kada pregovara, i da sa „nama“ pregovaraju samo kukavice.

Manifesti

Iz upravo objavljene knjige Erica Hobsbawma, Fractured Times: izlaganje na Manifest maratonu u Londonu 2008.

Profesija novinar

Mladina – Premijerova reakcija na zloćudnu upotrebu medijske slobode istodobno je zakašnjela i uzaludna.