Panika oko istopolnog braka

Prvi i najrašireniji prigovor istopolnom braku jeste da je ovaj nemoralan i neprirodan. Drugi prigovor insistira na tome da je osnovna svrha državno odobrenog braka – razmnožavanje i podizanje dece.

Šta ćemo sada Pejoviću?

Obama se u kampanji predstavljao kao spas za SAD. Nije pomoglo što je većina ekonomista od ugleda govorila da je njegov ekonomski program u stvari rizik za Ameriku, jer hoće da je pretvori u „državu blagostanja“.

Do Brisela preko Tripolija

Evropske integracije su zvanični prioritet srpske politike, ali je on u sukobu sa odbranom srpskog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, koja se svodi na dobijanje podrške diktatorskih režima Trećega sveta.

Ljudska abeceda

Misao koja se vremenom čitanja razvija, knjiga kao pozornica na kojoj se igraju priče o drugim, drugačijim ljudima, a mašta glumi sve likove, polako, čini se, zastarijevaju.

Deficit i reforme

Ta fiksacija na fiskalni deficit je potpuno nepotrebna. Poseban je problem to što se cilj smanjenja fiskalnog deficita može uzeti kao izgovor da se ne sprovodu reforme.

Mala srpska zelena knjiga

Vođi srpske turbo-narodnjačko-lopovske kontrarevolucije, antidemokratske i antievropske, ispisuju, od 12. marta 2003, srpsku zelenu knjigu o sklonosti represiji i zločinu.

Javni interes

Glasala sam za zakon, pre toga radila na njegovom upristojavanju i neću da ćutim pred onima koji moj i napor LDP-a stavljaju pod znake navoda i sumnje.

Mala zelena knjiga

Uz orden kojim je Gadafi počastvovao jedinog evropskog predsednika koji je prisustvovao obeležavanju četrdesetogodišnjice državnog udara u Libiji, Tadiću je prema protokolu pripala i jedna mala knjiga.

Dalmacija (i Istra) za početnike

Osećam se nelagodno jer ne umem da iskažem koliko me dira što me posle toliko mnogo godina dočekuju kao da je bilo juče kad smo zajedno jeli ribu i pili šibenski “Babić”. Kako im reći da toga u Engleskoj nema.

Manje oporezivanje rada

Nema smisla raspravljati o porezima nezavisno od javnih rashoda. Bar kada je reč o visini poreskog tereta. Visina rashoda gotovo uvek određuje potrebne prihode.

Kuda vodi put kroz Tripoli?

U danu kada su najvažniji evropski lideri na poluostrvu Vesterpalte obeležili 40 godina od početka Drugog svetskog rata, predsednik Srbije Boris Tadić otputovao je u Tripoli, na proslavu 40 godina od libijske revolucije zajedno sa Mugabeom, Čavezom i al Baširom.

Ko, zapravo, ruši vladu?

Posle neuverljivog objašnjenja kako mu je u julu omraženo u avgustu postalo prihvatljivo uvođenje drakonske kaznene politike protiv medija, LDP tvrdi da je nesebičnom podrškom Demokratskoj stranci spasao Tadićev kabinet, odnosno zaštitio „javni interes“.

Zanimljivo

Meni su lično najzanimljiviji oni koji reč neoliberalizam koriste kao psovku. Čija oni misle da je vrednost zvana sloboda štampe?

Milioni dolara

Pre najnovije runde pregovora sugerisano je da bi možda bilo moguće da MMF odobri kredit kojim bi mogao da se pokrije budžetski deficit.

Amandmani (2)

Tako je Ćosić dobardančaršijao onoliko, podržao S. Miloševića, istovremeno se pojavljujući na osnivačkim skupštinama svih opozicionih stranaka.

Dhammapada: poglavlja XXI-XVI

Čitajte poslednjih šest poglavlja Dhammapade, jednog od najznačajnih i najpopularnijih spisa iz budističke religijske književnosti u kojima se na jezgrovit i jednostavan način izlažu osnovni elementi Budinog učenja u prevodu sociologa religije Milana Vukomanovića.

Promene u Srbiji – sprega ekonomije i politike

U srpskom slučaju sve se svodi na balansiranje kako bi se zadovoljili zahtevi međunarodnih finansijskih institucija, te su sve mere koje se primenjuju zapravo instant mere koje se donose radi kratkoročne dobiti ili radi izbegavanja plaćanja obaveza.

Transformacija jednog grada – Novi Beograd

Imajući u vidu nivo promena kao i ideološku pozadinu porekla ovog naselja, vredno je pokušati definisati karakter promena kao i proceniti moguće posledice ubrzanog popunjavanja preostalih slobodnih parcela Novog Beograda.

Demokratija na bosanski način

Za koga je demokratija u BiH? Prema slovu ustava i zakona, ona je za svakoga – svi se mogu koristiti demokratskim pravima i slobodama, sudjelovati u političkom životu i vršenju vlasti, birati i biti birani.

Ulazak u Jugosferu

Predsednik Srbije rekao je kako bi kompanije iz bivših jugoslovenskih republika trebalo da zajednički nastupaju na dva ekonomska polja – u građevinarstvu i vojnoj tj. namenskoj industriji.

Da ljudi pamte ljude

Prema podacima kojima raspolaže Fond za humanitarno pravo, tokom oružanih sukoba na Kosovu u periodu 1998-2000. ubijeno je, stradalo i nestalo ukupno 14.291 osoba, o sudbini 1.886 osoba ni danas se ne zna ništa.

Sad je gotovo…

Ako se ne desi neko čudo, dragi čitaoče, kad ova beleška bude u tvojim rukama Skupština će pred sobom imati Predlog zakona o informisanju.

Ubrzano

Otpustiće se hiljade ljudi u državnoj službi i neće biti novih zapošljavanja. Za par će meseci biti gotov program istorijske reforme čitavog javnog sektora. Koliko je to ostvarivo?

Moja posljednja borba za antifašizam

Prenosimo govor predsednika Hrvatske Stipe Mesića sa ovogodišnje proslave obeležavanja Dana antifašističke borbe u Brezovici koji je u jednom delu hrvatske javnosti izazvao oštre reakcije.

Etičko čišćenje

Oslobođenje – U kontekstu jadikovanja koje je proizvela činjenica da je Srce Sarajeva za najbolji film dobio srpski režiser Vladimir Perišić, želim se javno posuti pepelom zarad vlastite naivnosti.

Klezmorim, 1910.

Pleši me do kraja ljubavi

Vesna Rakić-Vodinelić nam je javila da je Leonard Koen, dok je pisao jednu od svojih najboljih ljubavnih pesama Dance me to the end of love, mislio na koncentracione logore iz Drugog svetskog rata.

Vlast, opozicija, alternativa

Odlomci iz knjige Ivana Đurića Vlast, opozicija, alternativa, koju je priredila Latinka Perović, a izdao Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.