ZA DOM

T-portal

„Sad kad je Hrvacka ušla u Evropsku uniju, dico, ne smite vikat za dom…“ Mi smo viknili: „Spremni!“