Trnoružica i svastika

Koliko fašizma? – evocira se analiza Rastka Močnika o tome da se fašizam može obnavljati i u tobože antifašističkim društvima.

Zašto ubiti Vjesnik?

Novosti – Obilježje diktature je da vladajuća elita uzurpira novine, zajamči novinarima plaće i zauzvrat očekuje da ih ovi podržavaju.

Javni mamac

Da li znate koji procenat biračkog tela (odraslih ljudi) u Rusiji smatra da se Sunce okreće oko Zemlje? 32%.