Predgovor

Predgovor za Izabrana dela Zorana Đinđića, Knjiga 4: Politika i društvo. Rasprave, članci i eseji, NBS i Fondacija Dr Zoran Đinđić, Beograd 2013.

Osam priča

Šta će našem čoveku škola, on se rađa pametan!… Eh, da je Srbija Tunguzija, gde bi nam bio kraj!

EU nas sapliće

Rumunija ostaje u čekaonici šengenske zone iz razloga koji nemaju veze sa uslovima pridruživanja.