Slavjan

Nova Makedonija
Stigla je vest o lustriranju osnivača savremene makedonske literature, Slavka Janevskog.

Potvrda

Evropski savet odlučio da otvori pristupne pregovore sa Srbijom najkasnije u januaru 2014.