Na poluperiferiji

Šta znači pridev „nacionalna“ u sintagmi „nacionalna humanistika“? Ko smo to „mi“ i koji nam je interes?