Svi su sumnjivi

Novi sistem koristi računare da sazna šta ljudi žele i osećaju. Zatim ispunjava te potrebe.

Rudnica

Beograd traži da Kosovo finansira rušenje zgrade u kamenolomu, koju je srpska strana izgleda i podigla da sakrije masovnu grobnicu.

Noćne ptice

Ah, kad ću se već jedared udubiti u propise o zapleni imovine od građana osumnjičenih za teški kriminal!

Prebezi

Republika – Među slovenskim rečima koje su Turci preuzeli u svoj jezik je i: prebeg.